Skip to main content

Cydweithio i sicrhau
cartref diogel i bawb

Ydych chi'n berchen ar eiddo sy'n wag ar hyn o bryd?

Hafan

Amdanom ni
Dysgwch ragor am y grant cartrefi gwag cenedlaethol a sut mae modd iddo eich helpu chi i drawsnewid eiddo gwag.
Cymhwysedd
Ewch ati i weld a ydych chi'n gymwys i gael cymorth gan y Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol.
Cwestiynau Cyffredin

 I gael rhagor o wybodaeth am y Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol, mynnwch olwg ar y dudalen Cwestiynau Cyffredin.

Gwneud cais am Grant Cartrefi Gwag

I wneud cais am Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol, cliciwch isod.

Mae'r Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol yn gynllun sydd ar waith ledled Cymru. Ariennir y grant gan Lywodraeth Cymru ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun ar ei ran. Mae'r holl Awdurdodau Lleol sy'n cymryd rhan i'w gweld isod, ac mae rhagor o wybodaeth yma - Gwefan Llywodraeth Cymru.